Právník městaPŘÍSAHU nový právník před soudci Nejvyššího Soudu včera

Není klakson, nový dolů, když je zánětlivé srdce ochotni sloužit

Dobré a výrazně zvýšil počet pochopit důležité věci ve společnosti, které trápí nás. Podle diskurzu dodržet, je Přísedící soudce Antonio Eduardo Nachura, že právník je být vůdcem. A očekávat jejich pomoc při vypracování koncepce organismu, zvyšování mezd, vykořisťování dětí a další ve společenství, kteří žízní po poznání.

Přeji si zůstat vzdělaný jejich očí a čisté svědomí

Gratulujeme k právnické fakultě pokračovat v rozvoji talentovaných absolventů. Jejich Děkan a fakulta je pihadong rád a nasulit čas vynaložený k dosažení tohoto bodu. Zvláštní uznání učenci města PLM College of Law, že konzervované nejvyšší hodnocení v Metro Manila jako v loňském roce