Opravný prostředekapelá: v oblasti práva, dulóg (jednání u soudu, na dotek, žebrat nebo prosit o žalobu) pojď, pojď, obchod, soubor, soubor, show, show, du·lóg účast dulóg postih, resort dulóg pedagogické přístupy k výuce dulungan se uchýlit k dulungan využít dulungan, aby se objeví před kontaktem se obrátit o pomoc byla podána u vrchního Soudu.

Tohle je návrh (návrh) zákon, který je předložen nebo prezentovány na národní zákonodárce k ratifikaci.

To je tzv

účty.

Prvním krokem v ratifikaci zákon se nazývá První

výslovnost: sab·pí·Z latiny, které znamená»za trest.»ZNAMENÁ V ANGLIČTINĚ předvolání: písemný příkaz, aby se dostavil před osobu u soudu, nebo dát důkaz v hukuma